Algemene Voorwaarden van Judoclub Nijdrop Opwijk vzw Webshop

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties die worden gesloten tussen Judoclub Nijdrop Opwijk vzw, hierna te noemen “Verkoper” en de klant, hierna te noemen “Koper,” met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden via de webshop van Verkoper.

2. Bestelling en Betaling

Koper gaat akkoord met de verstrekte prijzen en betalingsmethoden zoals vermeld op de webshop van Verkoper.

Betalingen dienen te geschieden in de valuta zoals vermeld op de webshop.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Levering en Verzending

Levering gebeurt steeds in de sporthal voor of na de training. Adres: Heiveld 65, 1745 Opwijk. Bezoek https://www.judoopwijk.be/ voor de actuele trainingsmomenten.

4. Retourbeleid

Kopers hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, op voorwaarde dat de producten in ongebruikte staat verkeren en het niet op maat gemaakt is. (indien de naam vermeld staat op het artikel).

De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

Retourvoorwaarden

5. Garantie

Verkoper garandeert de kwaliteit van de geleverde producten overeenkomstig de geldende wettelijke garantiebepalingen.

6. Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van Kopers worden verwerkt conform het privacybeleid van Verkoper.

7. Aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten of diensten.

8. Geschillen en Toepasselijk Recht

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Belgiƫ.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op de webshop.