Binnen de club zijn Gorik Aelbrecht en Maarten-Jan Aelbrecht aangesteld als jeugdsportcoördinators. Dit omvat onderstaande taken:

  • Het jaarlijks opstellen van het sporttechnisch programma voor judoka’s tot 18 jaar in samenwerking met de verantwoordelijke groepstrainer en in overleg met de hoofdtrainer.
  • Het plannen en coördineren van activiteiten in functie van de jeugdwerking.
  • Het jaarlijks aan het bestuursorgaan voorstellen van een begroting voor de jeugdwerking.
  • Het jaarlijks, in overleg met de hoofdtrainer, samenstellen van de trainersteams voor de jeugdtrainingen en wedstrijden.
  • Het aansturen van het trainersteam dat het jaarprogramma dient op te volgen.
  • Het onderhouden van contact met ouders.
  • Het trainersteam bijstaan in conflictsituaties.