Binnen onze club is Tim Dekegel aangesteld als Aanspreekpersoon integriteit (api).

Binnen de club doen we als trainers en bestuur al wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van al onze judoka’s te beschermen.

Al wie een opmerking, klacht of een vraag heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag (lichamelijk en seksuele integriteit,  discriminatie, pesten) kan in gesprek gaan met onze vertrouwenspersoon.